Tìm tài liệu:
Hỗ trợ trực tuyến
Liên kết website :
Đang online: 20
- Trong ngày: 60
- Trong tuần: 267
- Trong tháng: 2.462
- Tổng truy cập: 2.224.986
Sách mới
[Đăng ngày: 11/03/2015]
Chương trình giảng dạy được thiết kế để đào tạo nên những nhà chuyên môn cho tương lai, khi thiết kế các chương trình này, người ta đã nhận thức được rằng kiến thức thông tin cần được phát triển và áp dụng trong tất cả các bậc học. Thách thức hiện nay đối với giáo dục đại học là làm thế nào để lồng ghép kiến thức thông tin vào các bài kiểm tra cụ thể trong quá trình học tập của sinh viên tại tất cả các trình độ. Một cách tiếp cận sáng tạo và đa chiều trong việc phát triển kiến thức thông tin đã được áp dụng tại một cơ sở giáo dục đại học ở Australia.
Các tiếp cận này bao gồm việc phối hợp, liên kết giữa các giảng viên đại học, các nhà phát triển chương trình chuyên nghiệp, những người làm công tác tư vấn kỹ năng học tập và cán bộ thư viện nhằm trang bị cho sinh viên có nền tảng khác nhau và thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau cách lập các chiến lược kiến thức thông tin đa dạng. Những bài tập chuyên môn cụ thể sẽ tạo cơ hội cho sinh viên được tiếp thu kiến thức mới trong việc thu thập thông tin, đánh giá sự phù hợp của thông tin, suy nghĩ một cách có phê phán và biết nhận xét, phê phán. Cách tiếp cận này đóng góp vào sự phát triển của sinh viên để giúp họ trở thành những người biết suy nghĩ có phê phán, độc lập, tự tin, có khả năng đánh giá và sử dụng thông tin một cách hữu ích trong nhiều hoàn cảnh khác nhau.
CÁC TIN KHÁC